Trang Chủ | Điều Khoản
1. Không được sử dụng hệ thống wapbuilder làm wapsite lừa đảo, scam nick,...
2. Không được sử dụng hệ thống wapbuilder làm wapsite chứa nội dung người lớn, nội dung nhạy cảm, lưu trữ văn hóa, đồi trụy, tôn giáo, xuyên tạc, chống phá đảng và nhà nước, nội dung làm nguy hại đến máy chủ,...
3. Không đặt tên wapsite với nội dung người lớn, nội dung nhạy cảm, văn hóa, đồi trụy, tôn giáo, xuyên tạc, chống phá đảng và nhà nước,...
4. Không tích trữ subdomain trên hệ thống wapbuilder mà không sử dụng sẽ bị xóa để người khác đăng kí
5. Hệ thống wapbuider không khiêu chiến, thách thức với các blog, hệ thống wapbuider, các cá nhân hay các tổ chức khác
6. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất cứ nội dung nào do thành viên đăng tải lên
7. Khi tham gia hệ thống wapbuilder các bạn phải chấp hành các quy định và điều khoản mà hệ thống đưa ra
8. Chúng tôi sẽ đóng cửa hoặc xóa wapsite nào vi phạm mà không cần cảnh báo trước
Mong bạn hãy đồng hành cùng chúng tôi xây dựng cộng đồng wapsite lành mạnh. Cảm ơn bạn đã ủng hộ hệ thống wapbuilder
Trang chủ